O NÁS

Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s.

Žižkova 708, 261 01 Příbram II
IČ: 004 35 341
Spisová značka: L 6274 vedená u Městského soudu v Praze
Zastoupený: Josefem Vošmikem, předsedou

telefon: +420 737 336 665
e-mail: pribram@cuscz.cz
web: https://pribram.cuscz.cz

Výkonný výbor

Kontrolní komise

Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s. je dobrovolným sdružením tělovýchovných jednot , sportovních klubů a sportovních svazů se sídlem na území města Příbram. Je zároveň ve smyslu stanov České unie sportu držitelem licence pro činnost regionálního sdružení České unie sportu v okresu Příbram.

Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s. je především odborným pracovištěm zajišťujícím metodickou pomoc pro sdružené subjekty v oblasti práva, legislativy, ekonomiky, účetnictví, daní, dotací, mezd a personalistiky. Za tímto účelem zřizuje nezbytný profesionální aparát. S pomocí svých orgánů hájí zájmy sdružených subjektů vůči partnerům zabývajících se sportem na regionální i celostátní úrovni.

Kancelář Okresního sdružení ČUS Příbram:

Je připravena pomoci všem TJ/SK při procesu státních, krajských i obecních dotací.

Zajišťuje ve spolupráci s městem Příbram zpracování databáze sportovních zařízení města.

Zprostředkovává právní služby legislativně právního odboru ČUS.

Zajišťuje nové zápisy do spolkového rejstříku, či potřebné změny.

Zabezpečuje klubům zápis do evidence skutečných majitelů.

Poskytuje technickou a organizační pomoc při realizaci akcí sdružených subjektů.

Pomáhá klubům v udržování aktuálních dat v IS ČUS.

Obstarává spolkům zápis do rejstříku členů MŠMT, respektive Národní sportovní agentury.

Je kontaktním místem pro sportovní veřejnost, kde je možno získat přehled a kontakty o sportovních aktivitách sportovních klubů a svazů.

Kompletně spolupracuje s Okresním fotbalovým svazem, který sídlí ve společných prostorách.

Je k dispozici všem fotbalovým oddílům při vyúčtování státních dotací obdržených prostřednictvím FAČR.

Poskytuje účetní služby tělovýchovným jednotám a sportovním klubům.

Pořádá ve spolupráci s městem Příbram a Deníkem vyhlášení Sportovec regionu.

KONTAKT

Žižkova 708

261 01 Příbram II

+420 737 336 665

cuspribram@gmail.com

pribram.cuscz.cz

SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Najdete nás zde:

#cusstredoceska

  

PARTNEŘI

Činnost OS ČUS je financováná z dotační Výzvy Zastřešující sportovní organizace