2. KOLO DOTAČNÍ VÝZVY MŮJ KLUB 2022

2. KOLO DOTAČNÍ VÝZVY MŮJ KLUB 2022

V pondělí 8.8.2022 zveřejnila Národní sportovní agentura výzvu č. 14/2022 s názvem „Můj klub 2022 – 2. kolo“. Tato výzva je určena pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty, které nepodaly žádost o dotaci v prvním kole, nebo ty kluby a jednoty, kterým byla žádost pro...
NSA VYHLÁSILA DOTAČNÍ VÝZVU PROVOZ A ÚDRŽBA 22

NSA VYHLÁSILA DOTAČNÍ VÝZVU PROVOZ A ÚDRŽBA 22

Výzva je zaměřena na sportovní organizace (spolky a pobočné spolky), které celoročně provozují sportovní zařízení. Toto zařízení musí být provozuschopné a k provozování organizovaného sportu využívané. Národní sportovní agentura vydala na svých webových stránkách...
INFORMACE PRO ŽADATELE VÝZVY MŮJ KLUB 2022

INFORMACE PRO ŽADATELE VÝZVY MŮJ KLUB 2022

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení...
KULATÝ STŮL SE ZABÝVAL PROBLÉMY ČESKÉHO SPORTU

KULATÝ STŮL SE ZABÝVAL PROBLÉMY ČESKÉHO SPORTU

Kulatý stůl poslanců, senátorů a zástupců sportovního prostředí se zabýval aktuálními problémy českého sportu. Důležité setkání se uskutečnilo 29. června v Praze na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Poslanci a senátoři vládní koalice pozvali...
VV ČUS UPOZORNIL NA KRITICKOU SITUACI V KLUBECH

VV ČUS UPOZORNIL NA KRITICKOU SITUACI V KLUBECH

V Praze na Strahově se uskutečnilo 14. června letošní šesté zasedání Výkonného výboru České unie sportu. Zabývalo se i kritickou situací ve sportovních klubech a tělovýchovných jednotách v souvislosti se skokovým zdražením cen energií a také přípravou 40. valné...
KLUBY SE POTÝKAJÍ SE SKOKOVÝM NÁRŮSTEM ENERGIÍ

KLUBY SE POTÝKAJÍ SE SKOKOVÝM NÁRŮSTEM ENERGIÍ

Skokový nárůst cen energií má negativní dopady na 70 procent klubů a jednot. Česká unie sportu v posledních týdnech registruje stále vyšší počet komentářů, stížností a kritických hlasů ze strany mnoha sportovních klubů a tělovýchovných jednot, jejichž téma je společné...
INFORMACE NSA PRO ŽADATELE DOTACE MŮJ KLUB

INFORMACE NSA PRO ŽADATELE DOTACE MŮJ KLUB

S ohledem na četné dotazy v rámci neinvestiční dotační Výzvy 14/2021 Můj klub 2022 ke stavu administrace podaných žádostí podává Národní sportovní agentura žadatelům tuto informaci. Administrace žádostí ve Výzvě Můj klub 2022 probíhá od počátku roku 2022 a vyplácení...
KLUBY NEMAJÍ PROSTŘEDKY NA ENERGIE

KLUBY NEMAJÍ PROSTŘEDKY NA ENERGIE

Sportovním klubům a tělovýchovným jednotám dramaticky narostly náklady na elektřinu o stovky procent, měsíčně platí za provoz tělocvičen nebo hal statisíce korun. Jenže nemají z čeho brát, státní podpora nepřichází v dostatečné míře.  „Očekáváme, že od září bude...