INFORMACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI MŮJ KLUB 2024

INFORMACE PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila výzvu „MŮJ KLUB 2024„ Odkaz: https://nsa.gov.cz/dotace-neinvesticni/18-2023-muj-klub-2024/ Zahájení příjmu žádostí: 20. 11. 2023 od 12:00 hod. Ukončení přijmu žádostí: 5. 1. 2024 do 12:00 hod. Můj...
JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRACE

JAK UZAVŘÍT DPP PO NOVELE ZÁKONÍKU PRACE

Přinášíme Vám shrnutí základních bodů a podkladové materiály ke stažení z prezentace PTU ČUS. Převážná část novely je účinná již od 1. 10. 2023, některá ustanovení nabývají účinnosti později. Novela mimo jiné rozšiřuje informační povinnost zaměstnavatele uzavírajícího...
NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA VÝZVU MŮJ KLUB 2024

NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURA ZVEŘEJNILA VÝZVU MŮJ KLUB 2024

Národní sportovní agentura v tomto týdnu vypíše svoji nejrozsáhlejší a pro sportovní kluby nejdůležitější výzvu Můj klub 2024, ve které budou oproti předchozím rokům provedeny dílčí změny, o kterých informuje Ondřej Šebek předseda NSA. S pomocí administrace žádosti a...
ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČUS PRO ROK 2023

ÚHRADA ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ ČUS PRO ROK 2023

V souladu s usnesením Valné hromady ČUS Příbram Vám zasíláme výzvu o úhradě členského příspěvku Okresnímu sdružení ČUS Příbram za TJ/SK pro rok 2023. Termín pro úhradu příspěvku je stanoven do 22. listopadu 2023.  Příspěvek ČUS 2023 – tabulka...
POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU ČUS PŘÍBRAM

POZVÁNKA NA VOLEBNÍ VALNOU HROMADU ČUS PŘÍBRAM

Valná hromada ČUS Příbram se uskuteční V úterý dne 21. listopadu 2023 od 17:00 hodin. Jednání se uskuteční v malém sále Sokolovny Příbram, Gen. R. Tesaříka 162, 261 01 Příbram: Návrh kandidáta VV ČUS: vvh_2023_navrh_VV Návrh kandidáta RK ČUS: vvh_2023_navrh_RK Návrh...
STATISTICKÉ ŠETŘENÍ STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČUS 2023

STATISTICKÉ ŠETŘENÍ STAVU ČLENSKÉ ZÁKLADNY ČUS 2023

Vážení sportovní přátelé, v souborech naleznete Pokyn předsedy ke statistickému šetření stavu členské základny ČUS k 31.12.2023, Pokyn předsedy k aktualizaci údajů pasportu sportovních zařízení k 31.12.2023 a Pokyn předsedy ke zpracování finančních výkazů ČUS za rok...
NÁVHRY NA UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ ČESKÉ UNIE SPORTU

NÁVHRY NA UDĚLENÍ VYZNAMENÁNÍ ČESKÉ UNIE SPORTU

Vyznamenání ČUS Vyznamenání ČUS jsou udělována VV ČUS za výjimečný přínos sportu zejména dobrovolníkům působícím ve sportovním prostředí. Jejich udělování se řídí Směrnicí ČUS 1/2013 ze dne 14.5.2013 o pravidlech pro udělování vyznamenání a ocenění a o zásadách pro...
DOTAČNÍ VÝZVA PROVOZ A ÚDRŽBA 2023 VYPSÁNA NEBUDE

DOTAČNÍ VÝZVA PROVOZ A ÚDRŽBA 2023 VYPSÁNA NEBUDE

Rada Národní sportovní agentury na svém posledním zasedání závazně potvrdila skutečnost, že pro rok 2023 NSA nebude vypisovat dotační výzvu “Provoz a údržba 2023”. Rada Národní sportovní agentury na svém posledním zasedání závazně potvrdila skutečnost, že pro rok 2023...
KULATÝ STŮL SKUPINY K10 A ZÁKON O SPORTU

KULATÝ STŮL SKUPINY K10 A ZÁKON O SPORTU

Pracovní skupina „K10“ složená z poslanců, senátorů a nominantů koaličních vládních stran zahájila přípravu pro sestavení zákona o sportu. Nový zákon by měl zahrnovat podstatně širší problematiku dotýkající se aktivit sportovního prostředí, než současný...