Vážení sportovní přátelé,
dovolte nám informovat Vás o některých záležitostech, které souvisí s činností SK/TJ a jsou velmi důležité pro další financování. Informace průběžně aktualizujeme.

1. Nová usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření
V návaznosti na Usnesení vlády ze dne 30. 9. 2020 č. 957 (dále jen „Usnesení 957“) a č. 958 (dále jen „Usnesení 958“) si Vás dovolujeme informovat o plném znění Výkladového stanoviska JUDr. Daniela Viduny, LL.M. k této problematice.
Výklad

Aktualizováno: Výklad k 12. 10. 2020

https://pribram.cuscz.cz/2020/10/12/vykladove-stanovisko-k-zakazu-omezeni-sportovni-cinnosti/

2. MŮJ KLUB 2021
NSA zveřejnila Výzvu MŮJ KLUB 2021, která se zaměřuje na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot, jenž se věnují sportování dětí a mládeže od 3 do 23 let. Lhůta pro podání žádostí je stanovena od 15. října do 9. listopadu 2020.
S výzvou se můžete seznámit zde
Vzhledem k tomu, že možnost podávání žádostí je až od 15. 10. 2020 doporučujeme nejprve provádět aktualizaci dat členské základny v IS ČUS a následně (až v termínu po otevření možnosti podávat dotaci na NSA) provést export z IS ČUS do Rejstříku. Samozřejmě nabízíme pomoc při zpracování žádosti. Česká unie sportu proto vytvořila pro členské tělovýchovné jednoty a sportovní kluby, které využívají informační systém IS ČUS k evidenci členské základny, novou funkcionalitu – tlačítko „Export rejstřík“. Kluby si tak mohou jednoduše vyexportovat soubor s daty o sportovcích a trenérech bez nutnosti dalších úprav. Žluté tlačítko „Export rejstřík“ naleznete po přihlášení do IS ČUS v sekci Členové či Oddíly, vždy na konci stránky v pravém rohu. Podrobnější informace zde.

Doplnění:
1) Technická odstávka Rejstříku sportu bude zahájena v pátek 9. října 2020 v 00:00 hod. a její ukončení předpokládáme ve čtvrtek 15. října 2020 ve 12:00 hod. Během této technické odstávky bude přístup uživatelů omezen pouze na veřejnou část Rejstříku, a to bez možnosti zápisu údajů.
V současné době rejstřík sportu (NSA) funguje nepravidelně (technické závady) – sledujte náš webu pro další aktuality.
2) Jako každý rok se na začátku dotačního období v emailových schránkách mnohých TJ/SK objevují komerční nabídky na „bezstarostné získání dotace“. Dovolujeme si proto připomenout, že Okresního sdružení ČUS Příbram zajišťuje svým členům dotační poradenství zcela zdarma.

3. Opětovné upozornění na kontrolu údajů ve spolkovém rejstříku
Opět připomínáme doplnění údajů ve spolkovém rejstříku, které jsou podmínkou pro přijetí žádosti ke státním dotacím. Apelujeme na funkcionáře SK/TJ, aby zkontrolovali všechny zápisy, které mají ve spolkovém rejstříku (portál JUSTICE), zda odpovídají skutečnosti a zda mají založeny všechny potřebné dokumenty ve sbírce listin. Opět připomínáme, když si nebudete jisti, nebo nebudete vědět jak na to, neváhejte nás kontaktovat. Rádi pomůžeme.
Jedná se mimo jiné např. o mandát statutárního orgánu, kdy již uplynulo u této osoby volené období.
https://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/uvod.aspx

4. Pro informaci uvádíme v příloze výčet TJ/SK, které dosud nevložily výkazy do IS ČUS za rok 2019

BEZ FINANČNÍCH VÝKAZŮ

5. Upozornění na autorská práva k obrázkům
Mnoho TJ/SK využívá ke své prezentaci na webu či sociálních sítích obrázky různě stažené z internetu. Upozorňujeme, že na mnohé z obrázků se vztahují autorská práva a jejich užití je omezeno licenčními podmínkami. V současné době registrujeme několik případů, kdy neoprávněné použití registrovaných obrázků ze strany TJ/SK je sankcionováno platbami v řádech několika tisíc Kč. Doporučujeme TJ/SK obezřetnost při používání „stažených“ obrázků a doporučujeme raději využít tzv. free fotobank, kde můžete nalézt zdarma mnoho volně šiřitelných fotografií či videí.

6. ČUS – Sportuj s námi
Informujeme, že projekt „ČUS – Sportuj s námi“ i přes toto složité období bude pokračovat v roce 2021. Cílem tohoto sportovního projektu zůstává aktivněji zapojit širokou veřejnost s důrazem na děti a dospívající do sportovních aktivit a s tím zvýraznit jméno ČUS jako garanta a podporovatele pohybových aktivit široké veřejnosti. Organizátoři zařazených akcí dostávají podporu mediálních partnerů ČUS a finanční příspěvek.
Přihlášení do projektu pro rok 2021 bude probíhat v termínu od 7. 10. 2020 do 8. 11. 2020. Odkaz na přihlášku: https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/
Děkujeme za spolupráci a jsme s pozdravem

PŘIHLÁŠKA DO ROČNÍKU 2021

https://www.cus-sportujsnami.cz/prihlaska/

 

Okresní sdružení ČUS Příbram, z.s.